Informujemy, że zgłoszenie planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2020, dotyczące finansowania badań profilaktycznych kandydatów/uczniów/uczestników studiów doktoranckich należy dostarczyć do WOMP Katowice do dnia 29 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie przypominamy o właściwym wypełnianiu pozycji „ dane o narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne”, które nie mogą zawierać oceny ryzyka zawodowego lub charakterystyki przyszłego miejsca pracy, a tylko rzeczywiste czynniki występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu.