UWAGA - dotyczy Placówek dydaktycznych !

Dotyczy Placówek dydaktycznych, które dostarczyły do WOMP Katowice dwa zgłoszenia planów badań – na badania profilaktyczne oraz na badania „kierowców”.
Uprzejmie informujemy, że Placówka dydaktyczna winna wybrać jeden  podmiot leczniczy, który wykona zarówno badania profilaktyczne jak i badania „kierowców” (podmiot leczniczy musi zatrudniać lekarza uprawnionego do badań „kierowców”).

 

UWAGA - dotyczy Placówek dydaktycznych !

Badania  psychologiczne, w zakresie psychologii transportu, finansowane są  przez  organ prowadzący szkołę w rozumieniu art.4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. O refundację przedmiotowych badań, do organu założycielskiego, występuje Dyrektor Placówki Oświatowej.
Badanie  psychologiczne w  zakresie  psychologii  transportu  przeprowadza, w pracowni   psychologicznej, psycholog uprawniony do wykonywania tych badań, wpisany do rejestru prowadzonego przez Marszałka województwa śląskiego.