SPRAWOZDAWCZOŚĆ MZ 35A, MZ 35B NA ROK 2020

Z DANYMI ZA ROK 2019

Uprzejmie informujemy, że sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki MZ-35A i MZ-35B) w roku 2020 z danymi za rok 2019 pozyskiwana jest wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy www.csioz.gov.pl

Instrukcja zawierająca podstawowe informacje dotyczące zasad rejestracji i logowania do systemu znajduje się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (ssoz.ezdrowie.gov.pl)

W przypadku problemów merytorycznych, w tym dotyczących sposobu uzupełniania sprawozdań, prosimy kontaktować się z Sekcją Statystyki WOMP Katowice (tel. 32 2589403).