WAŻNE!!!
BADANIA UCZNIÓW/KANDYDATÓW

Od dnia 01.07.2020r. w celu wykonania badań należy ustalić termin badania drogą elektroniczną na stronie internetowej WOMP-TERMINARZ – dotyczy uczniów/kandydatów badanych w WOMP w Sosnowcu przy ulicy Staszica 44A.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem;
- skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy);
- wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) - czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
- maseczkę ochronną i długopis.

Druki:
1 - ankieta epidemiologiczna
2 - zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
3 - badanie podmiotowe
4 - oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.