Uprzejmie informujemy, że sprawozdawczość statystyczna obowiązująca jednostki organizacyjne służby medycyny pracy (druki MZ-35A i MZ-35B) w roku 2022 z danymi za rok 2021 pozyskiwana jest wyłącznie w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy www.cez.gov.pl

Instrukcja zawierająca podstawowe informacje dotyczące zasad rejestracji i logowania do systemu znajduje się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (https://cez.gov.pl)

W przypadku problemów merytorycznych, w tym dotyczących sposobu uzupełniania sprawozdań, prosimy kontaktować się z Sekcją Statystyki WOMP Katowice (tel. ☎ 32 428 40 28).