Informacja

Przypominamy, że lekarze posiadający specjalizację z medycyny ogólnej i rodzinnej (symbol "9" w pieczątce lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne) mogą wykonywać badania profilaktyczne wyłącznie tych pracowników, u których na stanowisku pracy nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych (zgodnie z §7 ust. 7 Rozp. MZ i OS z dnia 30 maja 1996 r. – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).