Drukuj

W celu wykonania badań należy ustalić termin drogą elektroniczną na stronie internetowej TERMINARZ lub telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 290 44 66 – dotyczy uczniów/kandydatów badanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach - Dział Konsultacyjno Diagnostyczny w Sosnowcu przy ulicy Staszica 44A.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

Druki:

  1. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
  2. badanie podmiotowe   
    - Wersja polsko-ukraińska  badanie podmiotowe
  3. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy   
    - Wersja polsko-ukraińska oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.