Drukuj

W celu wykonania badań należy ustalić termin telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 290 44 66 – dotyczy uczniów/kandydatów badanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach - Dział Konsultacyjno Diagnostyczny w Sosnowcu przy ulicy Staszica 44A.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

Druki:

  1. ankieta epidemiologiczna PDF
  2. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego
  3. badanie podmiotowe
  4. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.