Informujemy, że zgłoszenie planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2021, dotyczące finansowania badań profilaktycznych kandydatów/uczniów/uczestników studiów doktoranckich należy dostarczyć do WOMP Katowice do dnia 30 listopada 2020 r.
Ponadto podajemy do wiadomości, że w kolejnych latach będzie obowiązywała ta sama procedura.

Jednocześnie przypominamy o właściwym wypełnianiu pozycji „dane o narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne”, które nie mogą zawierać oceny ryzyka zawodowego lub charakterystyki przyszłego miejsca pracy, a tylko rzeczywiste czynniki występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu.