W związku ze zmianą formularza zgłoszenia planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2022, prosimy o ponowne przysłanie przedmiotowego planu, który aktualnie jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej: PDFXLS
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie na nowym wzorze jest niezbędne w celu wdrożenia dalszej procedury zawierania umów na badania kandydatów/uczniów i należy je dostarczyć najpóźniej do 21 stycznia 2022r.