Podstawowe Jednostki Służby Medycyny Pracy

do pobrania
Zgłoszenie przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy (podjęcia lub zakończenia) działalności przez lekarza/pielęgniarkę/psychologa
Każda komórka organizacyjna przedsiębiorstwa z profilem medycyny pracy i wykonująca badania profilaktyczne podlega zgłoszeniu.
PDF XLS

Psycholog

do pobrania

Zgłoszenie (podjęcia lub zakończenia) działalności przez psychologa - przedsiębiorcę z zakresu medycyny pracy
Wypełnia tylko psycholog !
PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

Lekarze

do pobrania

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne PDF XLS
Wniosek o skreślenie z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne PDF DOC
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych PDF DOC
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu kierunkowego do specjalizacji PDF DOC
Zgłoszenie (podjęcia lub zakończenia) działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy - dotyczy lekarzy wykonujących praktykę lekarską lub zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej
Wypełnia tylko lekarz !
PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC
Wzór świadectwa zdrowia dla marynarzy PDF

Pielęgniarki

do pobrania
Zgłoszenie (podjęcia, zawieszenia lub zakończenia) działalności przez pielegniarkę wykonującą praktykę pielęgniarską
Wypełnia tylko pielęgniarka !
PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

Dydaktyka

FORMULARZE NALEŻY WYPEŁNIĆ I W ORYGINALE DOSTARCZYĆ DO WOMP KATOWICE

do pobrania
Wzór zgłoszenia planu badań profilaktycznych na rok 2019 (załącznik nr 1 do umowy) PDF XLS
Wzór zgłoszenia zmiany do planu badań profilaktycznych na rok 2019 (załącznik nr 3 do umowy) PDF XLS
Wzór zgłoszenia zmiany do planu badań profilaktycznych na rok 2018 (załącznik nr 3 do umowy) PDF XLS
Imienny wykaz przebadanych kandydatów/uczniów (załącznik nr 2 do umowy) PDF XLS

Pracodawcy / Instytucje / Pacjent

do pobrania
Skierowanie na badania profilaktyczne PDF DOC
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej PDF DOC