Harmonogram szkoleń/kursów

organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Katowicach

w I półroczu 2017r.

Szkolenia dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy


1.      „Wpływ zaburzeń wzroku na zdolność do pracy na wybranych stanowiskach”

Termin kursu:  26.04.2017r. - godz. 10.00 godz. 9:00

2.       „Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego- astma, choroby skóry, nieżyt nosa”

Termin kursu: 14.06.2017r. - godz. 10.00 godz. 9:00

Szkolenia/Kursy są jednodniowe, bezpłatne.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004r.Nr 231, poz.2326 z późn. zm.).