Harmonogram szkoleń/kursów
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Katowicach
w II półroczu 2017r.
Szkolenia dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy


1.      „Zaburzenia oddychania w czasie snu u kierujących pojazdami mechanicznymi - od diagnozy
po terapię”

Termin kursu:  18.10.2017r. - godz. 9.00

2.  „Zagrożenia zdrowia kierowców pojazdów silnikowych związane ze szkodliwymi i uciążliwymi warunkami środowiska pracy. Badania profilaktyczne kierowców”

Termin kursu: 22.11.2017r. - godz. 9.00

Szkolenia/Kursy są jednodniowe, bezpłatne.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004r.Nr 231, poz.2326 z późn. zm.).