Harmonogram szkoleń/kursów
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Katowicach
w I półroczu 2019r.
Szkolenia dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy


1.   „Okulistyczne problemy dotyczące orzekania o zdolności do pracy”

      Termin kursu:  15.05.2019r. - godz. 9.00

 

Szkolenie/Kurs jest jednodniowy, bezpłatny.
Zajęcia odbędą się w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42.

 

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1923).