Szkolenia dla pielęgniarek służby medycyny pracy 


1.  Zaburzenia oddychania w czasie snu i kierujących pojazdami mechanicznymi -
od diagnozy po terapię"

Termin kursu:  18.10.2017r. godz. 9.00

 

2.  „Aktualne przepisy prawne w medycynie pracy - dokumentacja medyczna w podstawowej jednostce medycyny pracy"

Termin kursu:  07.11.2017r. godz. 11.00

 

3.  „Zapobieganie zakażeniom w środowisku pracy"

Termin kursu:  14.09.2017r. godz. 12.00