Pismo Ministerstwa Zdrowia z 28.01.2013 dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów odnoszących się do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych w trakcie badań kierowców.

 

Pismo MZ z 28.01.2013 - Pismo_MZ_28.01.2013.pdf (do pobrania)