Przetarg nieograniczony - "Na roboty budowlane w zakresie opracowania dokumentacji i wykonanie klimatyzacji w budynku zabytkowym Wojewódzkiego Ośrodka Medycznego Pracy w Katowicach ul. Warszawska 42

Znak sprawy: AAT-380-1/15

Ogłoszenie o zamówieniu - Urząd Zamówień Publicznych - ogłoszenie.pdf (do pobrania)

Program funkcjonalno-użytkowy - program.pdf (do pobrania)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - Siwz.pdf (do pobrania)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIKI - Siwz_zalaczniki.doc (do pobrania)

Załącznik nr 11 oraz rzuty - zalacznik_11.zip (do pobrania)

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyniki.pdf (do pobrania) - opublikowano (24.04.2015)

Informacje o udzieleniu zamówienia - wyniki-udzielenie.pdf (do pobrania) - opublikowano (22.05.2015)