PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56
Fax (32) 290 - 44 - 65
 

Warunkiem przyjęcia do poradni jest stałe aktualne miejsce zamieszkania pracownika na terenie województwa śląskiego.

 
Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej powinien posiadać:
1. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej załącznik nr 2 (do pobrania)
2. Kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej załącznik nr 4 (do pobrania)
3. Kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy.
4. Posiadaną dokumentację lekarską.
5. Kserokopie dokumentacji medycznej dotycząca badań profilaktycznych z całego okresu zatrudnienia.
W przypadku podejrzenia pylicy płuc wskazane jest posiadanie aktualnego RTG klatki piersiowe.
 
Wykonujemy okresowe badania lekarskie u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, w przypadkach, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji. Badania te finansuje Ministerstwo Zdrowia.
 
Na badania pacjent musi zgłosić się z dowodem osobistym.
 
Poradnia prowadzi staże specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy i chorób płuc.
 
Istnieje możliwość wykonania badania EMG bez kolejki - odpłatnie.