PORADNIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W TROPIKU
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Fax (32) 290 - 44 - 65

Wykonujemy badania profilaktyczne pracownikom wykonującym pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracownikom wyjeżdżającym do pracy lub powracającym z pracy w warunkach tropikalnych.