PORADNIA DS. ODWOŁAŃ
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC 

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Fax (32) 290 - 44 - 65

Wykonuje badania odwoławcze:

  • w przypadku gdy pracownik lub pracodawca, nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku - odwołanie może nastąpić w ciągu 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania wraz z uzasadnieniem.
  • w przypadku gdy uczeń lub placówka dydaktyczna, nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku - odwołanie może nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania wraz z uzasadnieniem.