PORADNIA PSYCHOLOGII PRACY
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC

Rejestracja tel. (32) 290 - 44 - 66, (32) 290 - 44 - 56 
Fax (32) 290 - 44 - 65

Oferuje szeroki zakres usług psychologicznych obejmujących pełną diagnozę kliniczną, a także poradnictwo psychologiczne. W ramach diagnozy wykonujemy pełny profil funkcjonowania poznawczo intelektualnego (IQ), badanie osobowości, w tym także kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także badanie neuropsychologiczne.

Poradnia Psychologii Pracy oferuje badania psychologiczne:

  • Kierowców pojazdów wszystkich kategorii;
  • Kierowców skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego:

- Sprawców wypadków drogowych,

- Kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości,

- Kierowców, którzy przekroczyli 24 punkty karne.

  • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
  • Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy;
  • Pracowników wykonujących prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorów wózków widłowych, obsługa żurawi i suwnic itp.).
  • Osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających pozwolenie na broń;
  • Osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
  • Osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa;
  • Kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:30-15:00