Na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku (t.j. z 2019 Dz. U. Nr 1175) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi:

Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

Do rejestru wpisuje się lekarz spełniający kwalifikacje określone w § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.). Zgłoszenia należy dokonać do WOMP właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  (do pobrania)
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze PDF XLS

Rejestr podjęcia oraz zakończenia działalności podmiotu leczniczego i indywidualnej praktyki lekarskiej sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi.

Podjęcie i zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia, w formie pisemnej , we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania WOMP wraz z wykazem zatrudnionych lekarzy, pielęgniarek oraz psychologów.

Zgłoszenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki służby medycyny pracy lub lekarz praktykujący prywatnie.

  (do pobrania)

Zgłoszenie (podjęcia lub zakończenia) działalności - dotyczy lekarza

PDF XLS

Zgłoszenie (podjęcia lub zakończenia) działalności - dotyczy podstawową

jednostkę służby medycyny pracy

PDF XLS

Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Psychologa sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w podmiocie leczniczym wykonującym zadania służby medycyny pracy, zgłasza do WOMP kierownik podmiotu leczniczego.

Psycholog sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonującej zadania służby medycyny pracy zgłasza swój wpis do WOMP samodzielnie.

  (do pobrania)
Zgłoszenie (podjęcia lub zakończenia) działalności przez psychologa PDF XLS

Jednocześnie przypominamy o obowiązku przesyłania w formie pisemnej aktualizacji ww. danych we wcześniej przekazanych zgłoszeniach – w terminie 30 dni od wystąpienia zmian.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzieli Państwu Sekcja Statystyki i Epidemiologii ze składnicą akt pod numerem telefonu: (32) 258-94-03.