Poradnia Dla Kierowców  -  Zasady zgłaszania się na badania.


Osoby posiadające skierowanie na badanie psychologiczne mogą je wykonać w tutejszej poradni łącznie z badaniami lekarskimi, w tym samym dniu.
Osoby wykonujące badanie psychologiczne w innej placówce zobowiązani są dostarczyć kopię orzeczenia psychologicznego w dniu badania lekarskiego.

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien okazać: 

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (w oryginale),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza rodzinnego (zaświadczenie ważne tylko 30 dni),
 • w przypadku wady wzroku/słuchu koniecznie przynieść ze sobą okulary/aparat słuchowy,
 • książeczkę wojskową - w przypadku mężczyzn,
 • jeśli dotyczy:
  - kserokopię kart wypisowych szpitalnych,
  - kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  - kserokopie dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia, w poradni specjalistycznej.

Osoba badana powinna być na czczo, nie może być pod wpływem narkotyków oraz alkoholu, jeżeli jest chora na choroby przewlekłe tj. cukrzycę, nadciśnienie, choroby serca lub inne choroby przyjmuje leki zgodnie z zaleceniami lekarza leczącego.

Przed wizytą u laryngologa zaleca się kontrolę uszu celem ewentualnego oczyszczenia uszu z woskowiny. 

Koszty badań:

- opłata 200 zł za badanie lekarskie,

- konsultacje u lekarzy specjalistów w/g cennika WOMP Katowice,

- pomocnicze badania diagnostyczne w/g cennika WOMP Katowice,

- opłata 150 zł za badanie psychologiczne.

Rejestracja kierowców pod numerem telefonu (32) 290 44 66, (32) 290 44 56