Dyrektor WOMP Katowice informuje, że plany badań uczniów na rok 2024 należy przedłożyć do WOMP Katowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2023r.

Przedmiotowe dane są niezbędne w celu zabezpieczenia środków finansowych na badania kandydatów/uczniów  w nadchodzącym roku. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie może skutkować trudnościami w pozyskaniu środków finansowych na ten cel.

Ponadto podajemy do wiadomości, że w kolejnych latach będzie obowiązywała ta sama procedura.

Jednocześnie przypominamy o właściwym wypełnianiu pozycji „dane o narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne”, które nie mogą zawierać oceny ryzyka zawodowego lub charakterystyki przyszłego miejsca pracy, a tylko rzeczywiste czynniki występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu.