Podstawowe Jednostki Służby Medycyny Pracy
Zgłoszenie przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy podjęcia/zakończenia działalności przez lekarza/pielęgniarkę/psychologa
Każda komórka organizacyjna przedsiębiorstwa z profilem medycyny pracy wykonująca badania profilaktyczne podlega zgłoszeniu.
PDF  XLS 

 

Psycholog
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez psychologa - przedsiębiorcę z zakresu medycyny pracy. Wypełnia tylko psycholog! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

 

Lekarze
Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmian w rejestrze lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne PDF XLS
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji do orzekania o zdolności do wykonywania prac podwodnych PDF DOC
Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie stażu kierunkowego do specjalizacji PDF DOC
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy - dotyczy lekarzy wykonujących praktykę lekarską lub zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej Wypełnia tylko lekarz! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC
Wzór świadectwa zdrowia dla marynarzy PDF

 

Pielęgniarki
Zgłoszenie podjęcia/zakończenia działalności przez pielęgniarkę wykonującą praktykę pielęgniarską Wypełnia tylko pielęgniarka! PDF XLS
Formularz zgłoszenia na kurs/szkolenie PDF DOC

 

Dydaktyka
FORMULARZE NALEŻY WYPEŁNIĆ I W ORYGINALE DOSTARCZYĆ DO WOMP KATOWICE
Zgłoszenie planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2024 PDF XLS
Zgłoszenie zmiany do planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2023 PDF XLS
Zgłoszenie zmiany do planu badań profilaktycznych na rok kalendarzowy 2024 PDF XLS
Zgłoszenie planu badań lekarskich na rok 2024- kandydatów/uczniów, którzy w roku 2024 podlegać będą badaniom lekarskim, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami. PDF XLS
Zgłoszenie zmiany do  planu badań lekarskich na rok 2023 - kandydatów/uczniów, którzy w roku 2023 podlegać będą badaniom lekarskim, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami PDF XLS
Zgłoszenie zmiany do  planu badań lekarskich na rok 2024 - kandydatów/uczniów, którzy w roku 2024 podlegać będą badaniom lekarskim, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o kierujących pojazdami PDF XLS
Imienny wykaz przebadanych kandydatów/uczniów (załącznik nr 2 do umowy). PDF XLS

 

Pracodawcy / Instytucje / Pacjent
Skierowanie na badania profilaktyczne PDF DOC
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie PDF DOC
Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz kolejny w żądanym zakresie PDF DOC