Harmonogram szkoleń/kursów

organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

 

Szkolenia dla lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy


 

 

Szkolenie jest jednodniowe bezpłatne.

Zajęcia odbędą się w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42.

Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2022, poz. 464).