PORADNIA CHORÓB ZAWODOWYCH
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC
Rejestracja tel. ☎ (32) 290 44 66, ☎ (32) 290 44 56


Warunkiem przyjęcia do poradni jest stałe, aktualne miejsce zamieszkania pracownika na terenie województwa śląskiego.


Pacjent zgłaszający się po raz pierwszy na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej powinien posiadać:

  1. Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej
  2. Kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
  3. Kserokopie wszystkich posiadanych świadectw pracy.
  4. Posiadaną dokumentację lekarską.
  5. Kserokopie dokumentacji medycznej dotycząca badań profilaktycznych z całego okresu zatrudnienia.

W przypadku podejrzenia pylicy płuc wskazane jest posiadanie aktualnego RTG klatki piersiowe.

Wykonujemy okresowe badania lekarskie u pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, w przypadkach, gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji. Badania te finansuje Ministerstwo Zdrowia.

Na badania pacjent musi zgłosić się z dowodem osobistym.

Istnieje możliwość wykonania badania EMG bez kolejki - odpłatnie.

Poradnia prowadzi staże specjalizacyjne w dziedzinie medycyny pracy i chorób płuc.