PORADNIA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W TROPIKU
ul. Stanisława Staszica 44a
41-200 SOSNOWIEC
Rejestracja tel. ☎ (32) 428 39 73, ☎ (32) 428 39 97


Wykonujemy badania profilaktyczne pracownikom wykonującym pracę w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracownikom wyjeżdżającym do pracy lub powracającym z pracy w warunkach tropikalnych.