Zadania finansowane z budżetu państwa na rok:

- 2021

- 2022