W celu wykonania badań należy ustalić termin drogą elektroniczną na stronie internetowej TERMINARZ dotyczy wyłącznie uczniów/kandydatów  badanych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach - Dział Konsultacyjno Diagnostyczny w Sosnowcu przy ulicy Staszica 44A.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

 • dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • skierowania (badanie profilaktyczne/badanie kierowcy),
 • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (zamieszczone poniżej) - czytelnie podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego,
 • długopis.

Druki:

 1. zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego bez obecności przedstawiciela ustawowego (PDF)logo pdf plik do pobrania
 2. badanie podmiotowe logo pdf plik do pobrania
  - Wersja polsko-ukraińska  badanie podmiotowe logo pdf plik do pobrania
 3. oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy logo pdf plik do pobrania
  - Wersja polsko-ukraińska oświadczenie dotyczące stanu zdrowia kierowcy logo pdf plik do pobrania

W przypadku osób niepełnoletnich powyższe dokumenty podpisuje opiekun prawny.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 5 minut przed ustaloną w terminarzu godziną.