Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie stosowania wzorów orzeczeń 2013 r.

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości stosowania wzorów orzeczeń.

Pismo Konsultanta Krajowego - Pismo_MZ.pdf (do pobrania)