PROGRAM PROFILAKTYKI

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

 

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ  DLA OSÓB, KTÓRE ZAOBSERWOWAŁY W OSTATNIM CZASIE POGORSZENIE  SŁUCHU, ZABURZENIA RÓWNOWAGI I ZAWROTY GŁOWY LUB PRACUJĄCYCH W NARAŻENIU NA HAŁAS 

TEMAT

„ Dbajmy o swój słuch ”

CEL GŁÓWNY

Wykrycie wczesnych zmian chorobowych,  u osób które zaobserwowały w ostatnim czasie pogorszenie  słuchu, zaburzenia równowagi i zawroty głowy lub są narażone na pracę w hałasie.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Propagowanie zachowań prozdrowotnych i edukacji zdrowotnej w zakresie ochrony słuchu.

2. Zmniejszenie ryzyka chorób związanych z pracą w hałasie.

3. Poprawa jakości życia.

4. Eliminacja narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy.

5.Propagowanie edukacji w zakresie wczesnego wykrywania chorób mogących powodować pogorszenie słuchu.

KONSULTACJE I BADANIA

Badania prowadzone przez zespół specjalistów w dziedzinie medycyny pracy. Przeprowadzone zostanie badanie ogólnolekarskie oraz wykonane będzie badanie autiometryczne -  tonalne progowe badanie słuchu,

klasyfikacja ubytków słuchu według BIA oraz według WHO.

PROWADZĄCY

Lekarz/ Pielęgniarka  

CZAS TRWANIA

30 minut do 1,5 godziny z możliwością przedłużenia w zależności od rodzaju konsultacji

UCZESTNICY

Osoby  które zaobserwowały w ostatnim czasie pogorszenie  słuchu, zaburzenia równowagi i zawroty głowy lub pracujących w narażeniu na hałas (nauczyciele i uczniowie szkół muzycznych)

MIEJSCE:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach, 
Dział Konsultacyjno-Diagnostycznym w Sosnowcu, ul. Staszica 44 a

TERMIN REALIZACJI

Wizyta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu badania

Numer telefonu (32)290-44-56 lub (32)290-44-66.

 

Krystyna Kostyra

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Katowicach

 
Zaprasza do wzięcia udziału w Programie profilaktycznym dotyczącym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie:

Wykrycia wczesnych zmian chorobowych , u osób które zaobserwowały w ostatnim czasie pogorszenie  słuchu, zaburzenia równowagi i zawroty głowy lub są narażone na pracę w hałasie do wykonania badań audiometrycznych prowadzonych w ramach realizowanego programu promocji zdrowia: „Dbajmy o swój słuch”.

Celem Programu jest  propagowanie edukacji w zakresie wczesnego wykrywania chorób mogących powodować pogorszenie słuchu.

Udział w badaniach jest bezpłatny i obejmuje:

  • Wywiad i badanie lekarza medycyny pracy
  • Wykonanie badania audiometrycznego
  • Interpretację wyniku badania
  • Konsultację specjalisty otolaryngologa

Realizacja programu

Program realizowany będzie w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym w Sosnowcu, mieszczącym się przy ul. Staszica 44 a.

Osoby uczestniczące w programie:

  • Osoby które zaobserwowały w ostatnim czasie pogorszenie  słuchu, zaburzenia równowagi
    i zawroty głowy lub pracujących oraz uczących się w narażeniu na hałas (nauczyciele i uczniowie szkół muzycznych), pracownicy budowlani,
  • Informacje dotyczące uczestnictwa w programie:

Udział w programie będzie możliwy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: (32)290-44-56 lub (32)290-44-66 i uzgodnieniu terminu badania.