Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach jest jednostką służby medycyny pracy. Swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego.
Kierującym zakładem jest lek. med. Krystyna Kostyra