PROGRAM PROFILAKTYKI

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB PŁUC

TEMAT

„ NIE LEKCEWAŻ, RZUĆ PALENIE. ZBADAJ SIĘ TO WAŻNE DLA TWOICH PŁUC – ŚWIATOWY DZIEŃ POCHP 14 LISTOPAD”

CEL GŁÓWNY

WCZESNE WYKRYCIE POCHP WŚRÓD PRACOWNIKÓW W WIEKU OD 30-50 LAT OBJĘTYCH BADANIEM ORAZ ZMOTYWOWANIE DO RZUCENIA PALENIA WYROBÓW TYTONIOWYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wyłonienie z określonej populacji wiekowej osób narażonych na wystąpienie POCHP

2. Wczesne wykrycie choroby, zwiększenie dostępności do badań specjalistycznych.

3. Ocenę objętość powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc.

4. Zatrzymanie występujących niepokojących objawów poprzez wczesną diagnostykę oraz odpowiednie pokierowanie do specjalistycznych placówek.

5. Zwiększenie świadomości poprzez przeprowadzenie skutecznej edukacji zdrowotnej w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu.

6. Eliminacja czynników predysponujących do wystąpienia choroby.

KONSULTACJE I BADANIA

 • Wykonanie spirometrii z pomiarem FEV1, FVC i wyliczenia FEV1/ FVC oraz pozostałych wskaźników pełniących role pomocnicze.
 • Interpretację wyników badania spirometrycznego przez lekarza specjalistę.
 • Konsultację lekarza medycyny pracy.

PROWADZĄCY

Lekarz, Pielęgniarka

CZAS TRWANIA

30 minut do 1,5 godziny z możliwością przedłużenia w zależności od rodzaju konsultacji

UCZESTNICY

OSOBY PALĄCE/ BIERNI PALACZE  W WIEKU OD 30 DO 50 LAT

MIEJSCE

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach,
Dział Konsultacyjno-Diagnostyczny SOSNOWIEC, ul. Staszica 44 a

TERMIN REALIZACJI

Wizyta po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu badania

Numer telefonu: (32)290-44-56 lub (32)290-44-66.

 

 

Krystyna Kostyra

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  w Katowicach

 

 Zaprasza do wzięcia udziału w Programie profilaktycznym dotyczącym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie chorób płuc wśród osób objętych badaniem oraz zmotywowanie do rzucenia palenia wyrobów tytoniowych.

 Celem Programu jest:

 • Propagowanie edukacji w zakresie wczesnego wykrywania chorób mogących powodować pogorszenie zdrowia.
 • Wyłonienie z określonej populacji wiekowej osób narażonych na wystąpienie POCHP.
 • Zwiększenie świadomości poprzez przeprowadzenie skutecznej edukacji zdrowotnej w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania
  i leczenia uzależnienia od tytoniu.
 • Wykonanie procedury pomiarowej objętość powietrza wydychanego z płuc i wdychanego do płuc, przeprowadzonej z użyciem aparatu spirometrycznego,   pozwalającej ocenić stopień zaburzeń wentylacji należącego do elementów diagnostyki i oceny przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego.

Udział w badaniach jest bezpłatny i obejmuje:

 • Wywiad i badanie lekarza medycyny pracy
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Interpretację wyniku badania

Realizacja programu

Program realizowany będzie w Dziale Konsultacyjno-Diagnostycznym w Sosnowcu, mieszczącym się przy ul. Staszica 44 a.

Osoby uczestniczące w programie:

 • Osoby palące/ bierni palacze w wieku od 30 do 50 lat
 • Informacje dotyczące uczestnictwa w programie:

Udział w programie będzie możliwy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: (32)290-44-56 lub (32)290-44-66 i uzgodnieniu terminu badania.