Program AMIANTUS

W ramach umowy nr 4/85148/WOMP/2024/1167/29 pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach a Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Miodowa 15, przyznano środki finansowe na wykonanie okresowych badań lekarskich w roku 2024, o których mowa w art.7a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1680).

 

Amiantus – to program okresowych badań lekarskich prowadzony w celu realizacji ustawowych uprawnień dla byłych pracowników zakładów przetwórstwa azbestu.

Programem objęci są pracownicy 28 zakładów wymienionych w załączniku do Ustawy, którzy pracowali w tych zakładach do dnia 28 września 1997r.

W ramach programu badania będą wykonywane w Poradni DKD w Sosnowcu przy ul.  Staszica 44a, w terminie do 29.11.2024r.

 

Całkowity koszt zadania planuje się na kwotę: 85.600,00 zł

Wartość dofinansowania: 85.600,00 zł