Harmonogram szkoleń/kursów

organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

 

Szkolenia dla pielęgniarek służby medycyny pracy


Termin

Temat

Temat

07.03.2024

Dla pielęgniarek

Psycholog dla pielęgniarek

 

Postępowanie z odpadami medycznymi

Godz. 10:00

Stres zawodowy

Godz. 13:00

26.04.2024

Dla pielęgniarek

Psycholog dla pielęgniarek

 

Podstawy audiometrii w badaniach profilaktycznych- prawidłowe przygotowanie pacjenta

Godz. 10:00

Skuteczna komunikacja

Godz. 13:00

15.10.2024

Dla pielęgniarek

Psycholog dla pielęgniarek

 

Zapobieganie zakażeniom w środowisku pracy

Godz. 10:00

Techniki relaksacyjne

Godz. 13:00

15.11.2024

Dla pielęgniarek

Psycholog dla pielęgniarek

 

Narażenie na czynniki biologiczne w miejscu pracy  

Godz. 10:00

Wypalenie zawodowe

Godz. 13:00

 

Szkolenia są jednodniowe, bezpłatne.

Zajęcia odbędą się w siedzibie WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42.